“FLUIMAC” PHEONIX

 

ปั๊ม FLUIMAC รุ่น PHEONIX เป็นปั๊มที่ผลิตจากประเทศอิตาลี ประสิทธิภาพสูง ทนทาน รูปลักษณ์สวยงาม มีเทคโนโลยีสูง อะไหล่น้อย สามารถสูบถ่ายงานสารเคมีและของเหลวได้ดี ของเหลวที่มีกากตะกอน ของเหลวที่มีความหนืดข้น เสียงเงียบ ได้อัตราการไหลที่สูงกว่า มีหลายขนาดให้เลือกใช้งานตามการใช้งาน พร้อมอะไหล่บริการ มาตราฐานอิตาลี 

 

 

 

DOWNLOAD BROCHURE 

 

Visitors: 41,662