KC-SERIES CENTRIFUGAL MAGNETIC DRIVE PUMP

 

KC-SERIES CENTRIFUGAL MAGNETIC DRIVE PUMP

เป็น Magnetic Drive Centrifugal Pumps จาก USA ที่ผลิตจากวัสดุ PP,PVDF ทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมี

ได้หลากหลาย เข่น กรด,ด่าง,สารเคมีบำบัดน้ำ,สารเคมีในงานชุบโลหะ,สารเคมีไวไฟ ฯลฯ 

สามารถใช้งานร่วมกับของเหลวที่มีค่าความถ่วงจำเพาะ (S.G.) ได้สูงถึง 1.8 และรองรับความหนืด 50 cps โดยให้อัตราการดูดถ่ายที่สูง มีชิ้นส่วนน้อยทำให้ง่ายต่อการติดตั้งและบำรุงรักษา  สามารถ Run Dry ได้ชั่วขณะโดยไม่เกิดความเสียหายต่อตัวปั้ม  

KC-SERIES CENTRIFUGAL MAGNETIC DRIVE PUMP มีหลายรุ่นย่อยให้เลือกตามความเหมาะสม 

ในเรื่องของ FLOW RATE และ HEAD หรือ Pressure ที่เหมาะกับลักษณะงานในแต่ละแบบของลูกค้าแต่ละราย

* ปั๊มรุ่นปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นคือ DB-SERIES *

 
 
Visitors: 92,200