"NST" HAND PUMP FOR CHEMICALS & SOLVENTS

HAND PUMP FOR CHEMICAL & SOLVENT

 

เป็น HAND PUMP ที่เหมาะกับการใช้งานร่วมกับของเหลวดังต่อไปนี้: 

  • กรด(ACID) เช่น กรดเกลือ,กรดกำมะถัน,กรดไนตริก,ฯลฯ
  • ด่าง(ALKALAI) เช่น โซดาไฟ(NaOH), KOH
  • สารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อน เช่น คลอรีนน้ำ(NaOCL) 
  • สารเคมีที่ใช้ในครัวเรือน เช่น น้ำยาทำความสะอาด,น้ำยาฆ่าเชื้อโรค
  • ตัวทำละลาย(SOLVENT) เช่น ALCOHOL, ACETONE ,M.E.K.,TOLUENE, ฯลฯ

 

ตัวปั๊มจะมีให้เลือกหลากหลายรุ่นและรูปแบบเช่น ปั๊มมือหมุน, ปั๊มมือโยก, ปั๊มมือกด, 

ปั๊มมือชัก,ปั๊มแอลกอฮอล์, ปั๊มแบบกาลักน้ำ (Syphon)

 

โดยการเลือกใช้งานปั๊มนั้นจะขึ้นอยู่กับชนิดของสารเคมีและลักษณะการใช้งานเป็นหลัก โดยวัสดุของตัวเรือนปั๊มจะมีให้เลือกทั้ง Polypropylene (PP), Ryton (PPS), PVDF, 304SS, HDPE ซึ่งเหมาะกับสารเคมีที่ใช้งานในท้องตลาดเป็นส่วนใหญ่

 

1. HAND PUMP รุ่นที่แนะนำสำหรับสารเคมีหรือของเหลวจำพวก กรด หรือ สารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อนรุนแรง จะได้แก่ 

 T-490S   


2. HAND PUMP รุ่นที่แนะนำสำหรับสารเคมีหรือของเหลวจำพวก ด่าง , สารเคมีทั่วๆไปที่ใช้ในครัวเรือน และสารเคมีที่ไม่กัดกร่อน มากนัก จะได้แก่ RP-32R , RP-90PT , RP-150PT , P-490S ,R-490ST , 4A-HDPE  


3. HAND PUMP รุ่นที่แนะนำสำหรับของเหลวไวไฟหรือตัวทำละลาย (SOLVENT) จะได้แก่ RP-8804 , RP-90RTS  , JW-490S, H-304ST ,RP-150RTS

 

 

DOWNLOAD BROCHURE

Visitors: 92,200