"EZI" ACTION HAND PUMP

 

EZI ACTION DRUM PUMP 

เป็น HAND PUMP แบบมือกด/ชักที่ทำจากวัสดุ Polypropylene (PP) & Polyethylene (PE)แบบ FOOD GRADE  ผลิตจากประเทศนิวซีแลนด์ (Made In New Zealand

ซึ่งสามารถใช้งานร่วมกับของเหลวจำพวก กรด ด่าง สารเคมีที่ใช้ในการบำบัดน้ำ สารเคมีในห้องทดลอง สารเคมีในกระบวนการผลิต ของเหลวจำพวกอาหาร เช่น ซ๊อสปรุงรส กลิ่น สีผสมอาหาร น้ำเชื่อม หรือจะเป็นของเหลวจำพวกนัำมันหล่อลื่น Polymer Resin ฯลฯ ก็ยังสามารถรองรับการใช้งานได้

ตัวปั๊มจะมีให้เลือกหลากหลายความยาวและมีข้อต่อแปลง (Adapter) เพื่อยึดปั๊มติดเข้ากับถังบรรจุได้อย่างมั่นคงแข็งแรง ให้อัตราการปั๊มที่ประมาณ 160 ml/stroke ทั้งในขณะชักขึ้น-ลง

นอกจากนี้ตัวปั๊มยังรองรับความหนืด (Viscosity) ได้สูงสุดที่ 8,000 cps หรือ 8,000 เท่าของน้ำ ซึ่งเป็นช่วงความหนืดที่เหมาะสำหรับของเหลวส่วนใหญ่ที่ใช้กันโดยทั่วไป

 

Visitors: 92,199