CENTRIFUGAL PUMP

Magnetic Drive Centrifugal Pump

เป็น Premium Magnetic Drive Centrifugal Pumps จาก USA ที่ผลิตจากวัสดุ PP,PVDF ทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมี

ได้หลากหลาย เข่น กรด,ด่าง,สารเคมีบำบัดน้ำ,สารเคมีในงานชุบโลหะ,สารเคมีไวไฟ ฯลฯ สามารถใช้งานร่วมกับของเหลวที่มีค่าความถ่วงจำเพาะ (S.G.) ได้สูงถึง 1.8 และรองรับความหนืดสูงถึง 150 cps โดยให้อัตราการดูดถ่ายที่สูง มีชิ้นส่วนน้อยทำให้ง่ายต่อการติดตั้งและบำรุงรักษา  สามารถ Run Dry ได้ยาวนานโดยไม่เกิดความเสียหายต่อตัวปั้ม  ใช้พลังงานในการขับปั้มน้อยทำให้เกิดความประหยัดค่าไฟฟ้าและยังช่วยในเรื่องของการอนุรักษ์พลังงานอีกด้วย


 • DB22.png
  DB-SERIES CENTRIFUGAL MAGNETIC DRIVE PUMP เป็น Premium Magnetic Drive Centrifugal Pumps จาก USA ที่ผลิตจากวัสดุ PP,PVDF ทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมี ได้หลากหลาย เข่น กรด,ด...

 • SP-Series.jpg
  SP-SERIES SELF-PRIMING MAGNETIC DRIVE PUMP เป็น Self-PrimingPremium Magnetic Drive Centrifugal Pumpsจาก USA ที่ผลิตจากวัสดุPP,PVDFทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมี ได้หลากหลาย ...

 • kc.jpg
  KC-SERIES CENTRIFUGAL MAGNETIC DRIVE PUMP เป็นMagnetic Drive Centrifugal Pumpsจาก USA ที่ผลิตจากวัสดุPP,PVDFทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมี ได้หลากหลาย เข่นกรด,ด่าง,สารเคมีบ...

 • 1-1-1.jpg
  AQUASYSTEM MAGNETIC DRIVE PUMP เป็น Premium Magnetic Drive Centrifugal Pumps ที่ผลิตจากวัสดุ PP,PVDF, STAINLESS ทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมีได้หลากหลาย เช่น กรด,ด่า...

 • UC-Series.jpg
  UC-SERIES ETFE-LINING ANSI MAGNETIC DRIVE PUMP เป็นPremium ETFE-Lining ANSI Magnetic Drive Centrifugal Pumpsจาก USA ที่ผลิตจากวัสดุETFE-LINING ที่ทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคม...

 • M20 POWER MONITOR.jpg
  รหัส : กรอกรหัสสินค้ายี่ห้อ : กรอกยี่ห้อสินค้ารุ่น : กรอกชื่อรุ่นสินค้าแนะนำรายละเอียดทั้งหมดของสินค้า เช่นคุณสมบัติเรื่องราวประวัติความเป็นมาประโยชน์ใช้สอยวิธีการเก็บดูแลรักษา
Visitors: 92,200