"FTI" DRUM/BARREL PUMP

"FTI" DRUM/BARREL PUMP 

ออกแบบและผลิตโดย FINISH THOMPSON INC. (ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1957) เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศสหรัฐอเมริกา (USA) 

ได้รับมาตรฐาน ISO-9001,CE,ATEX,USDA ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการควบคุมคุณภาพมาเป็นอย่างดี 

ผลิตภัณฑ์ DRUM/BARREL PUMP ของ FTI มียอดจำหน่ายเป็นอันดับหนึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกา มีหลากหลายรุ่นให้เลือกตามความเหมาะสมในการใช้งาน สามารถใช้งานร่วมกับของเหลวหรือสารเคมีได้หลากหลาย ทั้งกรด ด่าง สารเคมีในงานบำบัดน้ำ สารเคมีในงานชุบโลหะ อาหารและยา เครื่องสำอางค์ กาว Polymer Surfactant ฯลฯ

Visitors: 92,199