EF-Series DRUM/BARREL PUMP

EF-Series เป็น DRUM/BARREL PUMP ที่เหมาะกับงานขนถ่ายของเหลวหรือสารเคมีที่มีค่าความหนืดไม่เกิน 300 cps (เซ็นติพอยท์)

 

เป็นปั้มที่ให้อัตราการขนถ่ายและ head ที่ไม่สูงมากนัก จึงเหมาะกับการใช้งานปริมาณไม่มาก มีวัสดุให้เลือกใช้งานทั้ง PP, PVDF, 316SS สามารถใฃ้งานร่วมกับของเหลวทั้ง กรดและด่างบางชนิด น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันไฮโดรลิก สารเคมีในงานบำบัดน้ำ สารเคมีในงานชุบโลหะ SOLVENT THINNER ฯลฯ


หมายเหตุ  ปั้มรุ่นนี้มีก้านขนาดเล็กจึงเหมาะที่จะใช้งานร่วมกับถังบรรจุสารเคมีขนาดเล็ก เช่น ขนาด 20 ลิตร หรือ 25 ลิตร