BT-Series DRUM/BARREL PUMP

BT-Series เป็น DRUM/BARREL PUMP ที่เหมาะกับงานขนถ่ายของเหลวหรือสารเคมีที่มีค่าความหนืดอยู่ระหว่าง 800 – 15,000 cps (เซ็นติพอยท์)

 

เป็นปั้มที่ให้อัตราการขนถ่ายและ head ปานกลาง ตัวเรือนทำจาก 316SS สามารถใฃ้งานร่วมกับของเหลวที่มีความหนืดค่อนข้างสูงได้ดี เช่น น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเกียร์ POLYMER ADHESIVE RESIN SURFACTANT ฯลฯ


หมายเหตุ  ปั้มรุ่นนี้ไม่เหมาะที่จะใช้งานกับถังบรรจุสารเคมีขนาดเล็กเนื่องจากมีความยาวก้านปั๊ม 40 นิ้วขนาดเดียว ซึ่งเหมาะกับการใช้งานร่วมกับถัง 200 L และไม่เหมาะจะใช้งานร่วมกับของเหลวที่มีความหนืดต่ำกว่า 800 cps