TB-Series DRUM/BARREL PUMP

TBS-Series เป็น DRUM/BARREL PUMP ที่เหมาะกับงานขนถ่ายของเหลวหรือสารเคมีที่มีค่าความหนืดไม่เกิน 200 cps (เซ็นติพอยท์)

 

เป็นปั้มที่ให้อัตราการขนถ่ายและ head ปานกลาง ตัวเรือนทำจาก 316SS สามารถใฃ้งานร่วมกับของเหลวทั้ง กรดและด่างบางชนิด น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันไฮโดรลิก SOLVENT THINNER ฯลฯ


หมายเหตุ  ปั้มรุ่นนี้ไม่เหมาะที่จะใช้งานกับถังบรรจุสารเคมีขนาดเล็กเนื่องจากมีความยาวก้านปั๊ม 40 นิ้วขนาดเดียว ซึ่งเหมาะกับการใช้งานร่วมกับถัง 200 L