PF-Series DRUM/BARREL PUMP

PF-Series เป็น DRUM/BARREL PUMP ที่เหมาะกับงานขนถ่ายของเหลวหรือสารเคมีที่มีค่าความหนืดไม่เกิน 2,000 cps (เซ็นติพอยท์)

 

เป็นปั้มที่ให้อัตราการขนถ่ายและ head ที่ค่อนข้างสูง มีวัสดุให้เลือกใช้งานทั้ง PP,PVDF,316SS และสามารถเลือกใช้งานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าและมอเตอร์ลมได้ตามความเหมาะสม 

   

สามารถใฃ้งานร่วมกับของเหลวทั้ง กรด ด่าง น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันไฮโดรลิก สารเคมีในงานบำบัดน้ำ สารเคมีในงานชุบโลหะ SOLVENT THINNER อาหารและยา เครื่องสำอางค์ ฯลฯ

 

หมายเหตุ  ปั้มรุ่นนี้ไม่เหมาะที่จะใช้งานกับถังบรรจุสารเคมีขนาดเล็ก